Resopal, PMMA och ASA UV-resistenta plastskyltar

Resopal TAG-skyltar

Resopal skyltar är lätta att arbeta med och kan anpassas till nästan alla behov.

Resopal är hållbart för inomhusbruk där ljus, kemiska, slitage och temperatursvingningar är minimala.

Om du vill ha skyltar med större hållbarhet och motståndskraft: Läs vidare …

UV-resistenta ASA TAG-skyltar

ASA-plastskyltar ger en lätt och hållbar lösning som tål en tuff miljö.

ASA-skyltar behåller färg och mekaniska egenskaper utomhus.

Det har en unik motståndskraft mot kemisk påverkan och stora temperatursvängningar, med goda antistatiska egenskaper.

Flexibel montering: Konstruktionen möjliggör montering med horisontella och vertikala remsor, lim eller skruvar.

RFID-kompatibel – om du behöver RFID (Radio Frequency IDentification) nu, eller kanske någon gång i framtiden.
ASA-skyltar är redo för det; se även RFID TAG-skyltar.

Slutligen är de prismässigt fördelaktiga när stora volymer behövs.

UV-resistenta PMMA TAG-skyltar

En PMMA-skylt är alltid knivskarp.

Extremt lång livslängd
Hög motståndskraft mot UV-ljus
Nästan obegränsat färgval
Extrem ythårdhet
PMMA-tecken används på platser där tydlighet och synlighet är viktigt.