RFID skyltar

Radio-frequency identification – Trådlös identifiering och spårning av taggade objekt

Efter installationen ger RFID dig problemfri identifiering och registrering av dina produkter. RFID-märkning används i många branscher. Vill du följa utvecklingen i en monteringslinje? Fäst den på något föremål (t.ex. en bil) och följ den genom produktion från början till slut.

RFID-märkta produkter, t.ex. läkemedel, kan spåras genom lager och transport. Säker dokumentation, uppdatering, underhåll och hållbarhet. Tänk bara på en fabriks hela strukturdiagram. RFID-taggen – med dokumentation och uppdatering sker enkelt med en app.

Vi använder passiv RFID-märkning – så inget byte av batteri. Någonsin.

Användbar i en tuff miljö. Behöver du syra och UV-skyddad märkning? Inget problem. Vi kan leverera skyltar som kan stå emot allt.